Släpp in ljuset

Att inreda, och försöka göra det på ett så bra sätt som möjligt är inget nytt, men ändå är det ett ständigt växande intresse. Det finns många saker man kan göra eller åtgärda i hemmet, men en av de viktigaste sakerna hittar vi i det klassiska, lite parodiska uttrycket ”ljust och fräscht”, nämligen ljuset. Ljussättningen har två aspekter, både den där det handlar om ljuskällorna vi själva sätter in i form av lampor i olika former och funktioner, men det handlar också om det ljus vi släpper in utifrån, genom dina fönster. I Dagens Nyheters inredningsguide står det bland annat så här om fönster:

Ett fönsters utseende och storlek bör anpassas efter husets karaktär och byggstil. Måste du byta ut ett fönster i ditt hus, försök finna ett nytt som motsvarar ursprunget. Rådfråga gärna en kunnig och medveten arkitekt, och eventuellt kan du låta en snickare tillverka nytt enligt de gamla fönstrens mått och utseende. Fel anpassat fönster kan tyvärr dra ner värdet på ditt hus, både estetiskt och ekonomiskt.

Du kan läsa mer i hela artikeln här. Och ja, fönster är väldigt viktigt för att vi ska få in dagsljuset. Vi är gjorde för att se det och följa dagsljuset under dagens gång, det är inbyggt i vår biologiska klocka. Genom att skaffa underhållsfria PVC-fönster (som du bland annat hittar på http://www.billigafonster.com/pvc-fonster-produkter/) så får du också fönster som isolerar, håller länge och inte behöver en massa jobb med underhållning. En bra investering för huset och för ljuset.