Solceller påverkas av luftföroreningar

Det blir allt trendigare att byta ut traditionell el mot grön el och något som spridit sig över världen är användningen av solceller, men dessvärre har forskarna upptäckt att solceller påverkas negativt av luftföroreningar, så kallad smog.

Solceller blir allt populärare i svenska hem vilket många miljövetare ser som något positivt och önskar att resten av världen ska följa samma exempel. Dessvärre har forskare nu upptäckt att solceller må fungera i till exempel Sverige, men kanske inte i andra länder såsom i Kina och i Indien som är två av världens mest smogdrabbade länder. Smog, alltså luftföroreningar orsakade av bland annat avgaser och industrier, gör nämligen att solceller påverkas negativt.

Ny studie visar solcellernas frammarsch

Sverige är ett av de länder som ligger i framkant när det handlar om användningen av solceller eftersom att detta ses som ett bra energikomplement till det vanliga elnätet. Dock har kanske Sverige inte samma möjligheter som länder längre söderut som också ligger på soligare breddgrader, men teknikens utveckling går som tur är framåt och man tror att snart kommer solenergin även att bli lika effektiv även här. På platser i världen där det är mycket luftföroreningar, smog, är det dessvärre inte lika ljusa framtidstankar. Forskning visar nämligen att länder med denna typ av problem inte gynnas av solcellerna eftersom att smogen i flera av världens största städer faktiskt kostar enorma mängder energi, vilket man skriver om i journalen Energy and Environmental Science. I denna tar man till exempel upp New Delhi, en av världens mest luftförorenade städer, som exempel för där är filtreras nämligen mer än tio procent av solenergin bort i smogen. Såhär skriver Ny Teknik om saken:

Problemet med lägre effektivitet går snabbt att översätta till ekonomisk hållbarhet. En energiförlust i den här storleken kan helt radera ut de projekterade vinsterna med att ha en stadsnära solfarm. Och istället för att vara en teknik som kan bära sina kostnader – riskerar det att bara bli ett kostnadshål.. – läs mer hos Ny Teknik.