Stockholmarna trivs med livet

Att trivas med livet är att må bra ända in i själen. Ser man till stockholmarna så trivs det med livet – både gällande boende och gällande jobb. Dock finns en ökad rädsla av otrygghet som man kan ta del av då Länsstyrelsen låtit göra en stor medborgarundersökning.

290436-skeppsbronEn stockholmare är oftast en stolt person som gillar sin stad. I en artikel från Dn.se går det även att få svart på vitt att man som Stockholmare trivs med sitt liv. Ungefär så är det nio av tio som bor i Stockholm som trivs med sitt liv. Detta efter en undersökning som görs vartannat år av Länsstyrelsen. Ser man till kommuner som Tyresö, Nykvarn eller Kungsholmen visar 97 % av de är otroligt nöjda med tillvaron, Rinkeby får jobba vidare på att ta sig upp på stegen, men dit är de på väg.

Nöjd med sitt boende

Att räntan är så otroligt låg gör att många är nöjda med sitt boende, även om priserna är otroligt höga just nu. Vad som dock kan verka oroande är att många är lite oroade över bullernivåer och nedskräpning samt en försämrad miljö. Men det är mycket som talar för att man ska känna lugn på alla plan. Dels finns företag som intab som ser till att man kan mäta luftfuktighet och hemmiljö i bostäder så man där kan känna trygghet, och dels läggs det större fokus kring att staden jobbar på att bli bättre på att minska bullernivå samt verka för att de offentliga miljöerna ska känna mer inbjudande. Stockholms län är alltså en bra plats att slå sig till ro i skriver Stockholmdirekt, men självklart är det inte bara guld och gröna skogar utan det kommer med att man som stockholmare är engagerad och vill skaffa sig ett så bra liv som möjligt.