Viktiga tips inför badrumsrenoveringen

Nu är det stort fokus på badrumsrenovering och badrum överlag. Med det menas att vi väljer hem med nyrenoverade badrum, vi renoverar själva och vi betalar hantverkare för att göra det åt oss. Fokus på rum förändras ständigt och när det är just renovering i badrum så kommer plötsligt en hel del andra extra saker upp också. Bland annat är det ett känsligare rum att renovera på grund av att det är ett våtrum, det gör det också lättare att hitta dolda skador.

Vi inreder, renoverar och gör om våra badrum i allt större utsträckning, detta gör att vi måste ta fasta på en del saker som är extra viktiga. Badrum är ett rum som dagligen utsätts för väte och fukt, detta gör att det är extra känsligt för just fukt och mögelskador. Det första leder till det andra om man inte har en tillräckligt bra våtrumsspärr.

renoverade badrum

Tips inför renoveringen

Innan man sätter igång är det alltid en bra idé att utvärdera badrummet som det är nu, med det innebär det att man kan ta dit en våtrumsspecialist som får titta. När det är fritt fram så är det en smart idé att göra upp en plan och ritning över hur det ska se ut och tillvägagångssättet. Det är alltid smart att besöka badrumsportalen 99bad.se innan det är dags för en renovering, där finns det gott om smarta tips och råd om badrum. Allt från badrumsmöbler till kakel är viktigt för att det ska klicka. Tänk på dessa delar när renoveringen startar:

  • Se till att kontrollera golvbrunnen innan renovering, detta är den vanligaste källan till fuktskador och är en viktig del i att få ett mögelfritt badrum.  Om den är äldre än 20 år så måste den bytas ut.
  • Fukt- och vattenskador är de allra vanligaste felen som uppstår vid en slarvig renovering. Därför är det viktigt att hålla riktigt bra koll på dessa element innan ni börjar. Stäng av vatten, använd rätt material och sätt in fuktspärrar enligt föreskrifter. Kontrollera rören och se till att dessa är rätt isolerade och att de är hela och rena. Rör som inte är synliga sitter ofta i vägg och golv så var extra försiktig. Fuktspärr bör en fackman sätta in för att försäkringen ska gälla om det skulle bli fuktskador.
  • Kakel sitter på väggen och är endast till för väggar, det får absolut inte användas på golvet eller någon annanstans. Om ni vill ha keramikplattor och just det utseendet så är det klinkers som gäller. Våtrumsmatta går också bra, men se till att limmet och mattanpassar ihop annars kan det bli missfärgningar.
  • Utgå alltid från Boverkets byggregler för att allt ska bli rätt, om ni inte följer dessa regler så kan hemförsäkringen bli ogiltig. Var extra försiktig med onödiga risker, badrum är inget att leka med. Helst inte om det blir fel.

Det är många regler att hålla reda på inför en renovering så därför är det smart att följa denna lista och också att ha Boverkets byggregler tillgängligt. En korrekt och bra badrumsrenovering är en sådan som höjer priset avsevärt på hemmet, men också trivselkänslan.